Beyond Retro

Uppgift: Uppgiften var att fotografera en kampanj bestående av fyra bilder på beställning av en kund. Denna kund var en annan arbetsgrupp inom kursen.  
 

Målgrupp: Målgruppen för denna kampanj var tonåringar och unga vuxna som är miljömedvetna konsumenter med ett stilintresse. 

Arbetsprocessen och min roll:  Arbetet startade med ett första möte med den fiktiva kunden. Arbetet planerades och fotograferades och under kursens gång utfördes retuschen utifrån kundens önskemål. Målet var att arbetet skulle möta kunden tankar, idéer och förväntningar på bildens manér och retusch. Min roll inom gruppen var AD. 

Detta är ett fiktivt uppdrag för en skoluppgift. Det verkliga företaget har ingenting med uppdraget att göra. 

Vill du se mer?

linnea_2_DONE.jpg

I galleriet nedan kan du se före- och efterbild på den utförda retuschen.